Gårdagens budgetdebatt visar än mer varför Liberalerna behövs

Efter en lång debatt i kommunfullmäktige igår så antogs som väntat kommunstyrelsens förslag till budgetramar och skattesats för 2018. Det innebär att invånarna i Höörs kommun från och med årsskiftet kommer att tvingas betala ytterligare 95 öre mer per intjänad hundralapp i skatt, vilket innebär åtskilliga tusenlappar mindre i plånboken per år för ett genomsnittligt hushåll.

Liberalernas skuggbudget, med en mer modest skattehöjning om 54 öre, fick som väntat inte något stöd av övriga partier. Kritiken från i synnerhet Socialdemokraterna var stundtals massiv och visade på stora ideologiska skillnader vad beträffar synen på skatteuttag och individens förmåga att ta ansvar över sin egen ekonomi och sitt eget liv. I Socialdemokraternas värld är invånarnas surt förvärvade pengar en aldrig sinande intäktsreserv som man med typisk självbelåtenhet anser sig ha full rätt att använda närhelst man finner det befogat.

Det bestående intrycket från gårdagens budgettdebatt är dock inte Socialdemokraternas tillkortakommanden. Vad som istället fastnar i minnet är följande:

  • de styrande partiernas nästintill fullkomliga avsaknad av självkritik inför den misslyckade ekonomiska politik som förts. Ett välkommet undantag var Erik Mårtensson från Kristdemokraterna som visade prov på stor ödmjukhet i sammanhanget. Tack Erik.
  • att kommunalråden verkar sakna såväl vilja som idéer för att åstadkomma nödvändiga förändringar för att vända den minst sagt bekymmersamma utvecklingen i Höörs kommun. Detta är kanske den mest oroande lärdomen från gårdagen.
  • det paradoxala i att politiker efter politiker går upp i talarstolen och ondgör sig över de stora besparingarna som nämnderna ålagts samtidigt som man verkat fram en historisk hög skattehöjning och satsningar på tiotals miljoner kronor. Det är nästintill skamlöst.
  • att Sverigedemokraterna, efter kvällens förmodligen mest förvirrade inlägg, till slut kommer fram till att skatten borde höjas ännu mer. Men tack, där fick vi ytterligare ett bevis på hur långt Liberalerna och Sverigedemokraterna står i från varandra.
  • att gårdagens debatt, trots intressanta punkter, var så förödande tråkig att bevittna. Vi som politiker har ett gemensamt ansvar att förmedla att politiken trots allt är rolig. Då duger det inte att flertalet politiker spenderar alldeles för mycket tid i talarstolen för att nästan bara upprepa vad som tidigare sagts. Är det så vi ska locka in nya människor i politiken? Nej, här måste vi skärpa oss!

Slutsatsen från gårdagens diskussioner i kommunfullmäktige är att Liberalerna behövs än mer i Höörs kommun. Vi är det enda oppositionspartiet värt namnet och trots vår relativa litenhet och trots att vi nekas insyn i nämnderna kommer vi fortsätta att påpeka svagheterna i de styrandes politik. Vår skuggbudget visar också att vi vill vara med och ta ansvar och föra en förnuftig politik. Det är epitet som man inte kan klistra på partierna i den styrande Höörmodellen. Det framstod med önskvärd tydlighet efter gårdagens möte.

Vid pennan
Jörgen Ekman
Ledamot i kommunstyrelsen för Liberalerna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *