Välkommen till Liberalerna i Höör

Som det liberala alternativet i Höör verkar vi för att Du som kommuninvånare ska erbjudas service av hög kvalitet och ha möjlighet till valfrihet vad gäller skola, boende och äldreomsorg. Vi tror på individen och individens förmåga att göra egna och kloka val.

Vi månar om en skola av hög kvalitet eftersom det är i skolan förutsättningarna för ett liv fullt av möjligheter skapas och för att kunskap är det viktigaste verktyget vi har som människor.

Vi tror på en äldreomsorg där de årsrika ska ha möjlighet till ett aktivt och meningsfullt liv samt själva kunna välja den boendeform som passar bäst.

Vi vill att kommunens näringsidkare och företagare ska bli flera och kunna utvecklas för att bidra till att göra Höör till en attraktiv kommun.

Följ Liberalerna i Höör på facebook!